Warsztaty ustawieniowe

Dla kogo są warsztaty ustawieniowe?

Warsztaty ustawieniowe przeznaczone są dla osób pełnoletnich, które borykają się z trudnościami życiowymi: w związkach partnerskich, rodzinach pochodzenia czy tez z dziećmi. Obserwują wciąż powtarzające się sytuacje życiowe: brak sukcesów w pracy, trudności z nawiązaniem oraz utrzymaniem relacji partnerskiej, konflikty z najbliższymi, symptomy w ciele, czy też pojawiające się choroby.

Przebieg warsztatu ustawieniowego

Podczas warsztatu osoba przedstawia terapeucie oraz grupie własny problem, do pracy angażują się uczestnicy grupy wchodząc w role członków rodziny lub też zespołu firmowego, jeśli sprawa dotyczy miejsca pracy. Odczucia które mają uczestnicy ustawienia są zawsze zgodne z odczuciami członków rodziny osoby pracującej lub zespołu firmowego. Możliwe jest to dzięki polu morfogenetycznemu które umożliwia kontaktowanie się bez słów, dzięki odczuciom.

Aktywny obserwator

Istnieje możliwość uczestniczenia w warsztacie w charakterze aktywnego obserwatora co oznacza, iż osoba czynnie uczestniczy w pracach innych oraz bierze udział w proponowanych ćwiczeniach. Sama nie wnosi własnej sprawy i nie pracuje, ma jednak możliwość poznania metody oraz doświadczania poprzez uczestnictwo w pracach innych.

Na każdym warsztacie, nie zależnie od tematu możliwa jest praca dotycząca trudności która jest dla uczestnika istotna w danym momencie.

Zapraszam do zapoznania się z wybranymi tematami warsztatów ustawieniowych oraz korzyściami z nich płynącymi.


Regulamin warsztatu ustawieniowego

W warsztacie mogą uczestniczyć osoby dorosłe, dzieci przebywają pod opieką rodziców lub opiekunów.

  • Jeśli uczestnik znajduje się pod opieką psychiatry, proszony jest o poinformowanie prowadzącego.
  • Warsztat odbywa się zazwyczaj w ciągu jednego dnia w godz. 9.30 - 19.00 z przerwą obiadową.
  • Zgłoszenie na warsztat obliguje do uczestnictwa w pełnym wymiarze jego trwania.
  • Jeśli liczba chętnych do pracy jest większa niż 8 osób, warsztat zostaje wydłużony do pół dnia lub cały dzień.
  • Miejsce na warsztacie rezerwuje zaliczka wpłacona najpóźniej tydzień przed warsztatem na konto podane na stronie www.radoscrozwoju.pl (Wysokość zaliczki w Puławach wynosi 150 zł, w Warszawie 200 zł.)

Na każdym warsztacie, nie zależnie od tematu możliwa jest praca dotycząca trudności która jest dla uczestnika istotna w danym momencie.

Zapisy na warsztat przyjmowane są mailowo - terapia@radoscrozwojuwoju.pl lub telefonicznie - 609 129 377