Warsztaty ustawieniowe

Dla kogo są warsztaty ustawieniowe?

Warsztaty ustawieniowe przeznaczone są dla osób pełnoletnich, które borykają się z trudnościami życiowymi: w związkach partnerskich, rodzinach pochodzenia czy tez z dziećmi. Obserwują wciąż powtarzające się sytuacje życiowe: brak sukcesów w pracy, trudności z nawiązaniem oraz utrzymaniem relacji partnerskiej, konflikty z najbliższymi, symptomy w ciele, czy też pojawiające się choroby.

Przebieg warsztatu ustawieniowego

Podczas warsztatu osoba przedstawia terapeucie oraz grupie własny problem, do pracy angażują się uczestnicy grupy wchodząc w role członków rodziny lub też zespołu firmowego, jeśli sprawa dotyczy miejsca pracy. Odczucia które mają uczestnicy ustawienia są zawsze zgodne z odczuciami członków rodziny osoby pracującej lub zespołu firmowego. Możliwe jest to dzięki polu morfogenetycznemu które umożliwia kontaktowanie się bez słów, dzięki odczuciom.

Aktywny obserwator

Istnieje możliwość uczestniczenia w warsztacie w charakterze aktywnego obserwatora co oznacza, iż osoba czynnie uczestniczy w pracach innych oraz bierze udział w proponowanych ćwiczeniach. Sama nie wnosi własnej sprawy i nie pracuje, ma jednak możliwość poznania metody oraz doświadczania poprzez uczestnictwo w pracach innych.

Na każdym warsztacie, nie zależnie od tematu możliwa jest praca dotycząca trudności która jest dla uczestnika istotna w danym momencie.

Zapraszam do zapoznania się z wybranymi tematami warsztatów ustawieniowych oraz korzyściami z nich płynącymi.


Regulamin warsztatu ustawieniowego

W warsztacie mogą uczestniczyć osoby dorosłe, dzieci przebywają pod opieką rodziców lub opiekunów.

 • Jeśli uczestnik znajduje się pod opieką psychiatry, proszony jest o poinformowanie prowadzącego.
 • Warsztat odbywa się zazwyczaj w ciągu jednego dnia w godz. 9.30 - 19.00 z przerwą obiadową.
 • Zgłoszenie na warsztat obliguje do uczestnictwa w pełnym wymiarze jego trwania.
 • Jeśli liczba chętnych do pracy jest większa niż 8 osób, warsztat zostaje wydłużony do pół dnia lub cały dzień.
 • Miejsce na warsztacie rezerwuje zaliczka wpłacona najpóźniej tydzień przed warsztatem na konto podane na stronie www.radoscrozwoju.pl (Wysokość zaliczki w Puławach wynosi 150 zł, w Warszawie 200 zł.)

Na każdym warsztacie, nie zależnie od tematu możliwa jest praca dotycząca trudności która jest dla uczestnika istotna w danym momencie.

Zapisy na warsztat przyjmowane są mailowo - terapia@radoscrozwojuwoju.pl lub telefonicznie - 609 129 377


Tematyka warsztatów (kliknij wybrany temat, aby poznać szczegóły)

Zapraszam do udziału Tych, którzy:

 • pragną pozostawić za sobą przeszłość,
 • życzą sobie szczęścia w relacji partnerskiej,
 • chcą zbliżyć się do własnych rodziców oraz dzieci,
 • poszukują spełnionego oraz zdrowego życia,

Korzyści:

 • uwolnienie do własnego życia w szczęściu,
 • spojrzenie na partnera z nowej perspektywy oraz doświadczanie twórczych możliwości związku,
 • docieranie do własnych zasobów osobistych oraz zawodowych,
 • odzyskanie spokoju oraz równowagi emocjonalnej

"Miłość która się udaje, jest ludzka, bliska zwyczajności. Uznajemy, że potrzebujemy innych ludzi, że bez nich marniejemy" – B. Hellinger

Zapraszam do udziału Tych, którzy:

 • mają dobre relacje w związku i dążą do ich pogłębienia
 • chcą poprawić relacje partnerskie i zawodowe,
 • chcą zbudować relację partnerską,
 • pragną się rozstać ze starymi wzorcami w związku,

Cel:

 • nawiązanie i pogłębienie kontaktu z własną męskością/kobiecością,
 • spojrzenie na trudności z budowaniem związków partnerskich,
 • możliwość dotarcia do przyczyn trudności, kryzysów w obecnych relacjach z partnerem
 • dotarcie do międzypokoleniowych przekazów na temat męskości oraz kobiecości,

Korzyści:

 • otwarcie się na unikalne, twórcze możliwości związku,
 • odzyskanie dostępu do własnych emocji – równowaga między umysłem a sercem,
 • rozpoznanie i zrozumienie międzypokoleniowych przekazów,
 • lepsza komunikacja oparta na współdziałaniu i wzajemnym szacunku,

Warsztat inspirowany Recall Healing - Totalną biologią.

Uczestnictwo w warsztacie dostarcza wiedzy dotyczącej:

 • etapów rozwoju choroby,
 • konfliktu psychologicznego oraz konfliktu biologicznego,
 • konfliktu programującego oraz konfliktu aktywującego,
 • konfliktu diagnozy - prognozy,
 • związku: uczucie - choroba,
 • projektu/celu,
 • cyklu tożsamości,
 • syndromu pokoleniowego,

Warsztat wzbogacony zostanie ćwiczeniami hellingerowskimi

Korzyści:

 • dostarczenie wiedzy dotyczącej rozwoju choroby w ciele,
 • doświadczanie w ćwiczeniach hellingerowskich relacji ja- symptom lub choroba,
 • możliwość pracy z powtarzalnymi cyklami życiowymi,

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich ciekawych przyczyn powstawania chorób w ciele, osób mających określone symptomy lub choroby. Praca z symptomem oraz chorobą możliwa jest w kontakcie indywidualnym lub warsztacie ustawieniowym.

„Sukces ma twarz naszej matki” - B. Hellinger

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich którzy:

 • mają trudność z nawiązaniem relacji partnerskiej,
 • przeżywają kryzysy w istniejącej relacji pary lub w małżeństwie,
 • doświadczają sytuacji rozstania w związku,
 • poszukują pracy lub chcą zmienić dotychczasowe miejsce pracy,
 • doświadczają konfliktów lub mobbingu w pracy,
 • poszukują odpowiedzi na pytanie dlaczego "zatrzymali się w miejscu i trudno im podążać dalej,
 • mają poczucie że stracili kontakt z rodzicami i trudno im go nawiązać ponownie,
 • potrzebują innej perspektywy spojrzenia na otaczającą ich rzeczywistość oraz pojawiające się trudności,

Korzyści:

 • poprawa jakości istniejącej relacji partnerskiej lub relacji z dziećmi,
 • poprawa jakości relacji z rodzicami,
 • możliwość zakończenia niesatysfakcjonującego związku,
 • poprawa jakości relacji w pracy,
 • możliwość podjęcia bardziej satysfakcjonującej pracy,
 • wzrost kreatywności oraz przedsiębiorczości,

Podczas warsztatów wyjaśnione zostaną min. porządki: przynależności, hierarchii, równowagi w dawaniu i braniu, wyrównania, czasu – kto przyszedł pierwszy ma pierwszeństwo.

Warsztat adresowany jest do wszystkich kobiet oraz mężczyzn, w szczególności zaś do tych których niepokoją zmiany w piersiach oraz narządach rodnych(torbiele, guzki, powiększone kanały mlekowe, torbiele jajników czy też mięśniaki macicy, zmiany w jądrach u mężczyzn).
Także do tych którym towarzyszy permanentny stres w życiu związany z: relacją partnerską-
trudności w porozumieniem się z partnerem, relacjami w pracy- mobbingu ze strony kolegów czy też szefa, trudnościami które sprawiają dzieci małe i te większe. W rodzinie ktoś przewlekle choruje na nowotwór lub inną chorobę, rodzice zauważają że nie może się domknąć pasmo trudności zdrowotnych dotyczące ich rodziny.

Choroby jader to najczęściej konflikt straty- utraty kogoś bliskiego, konflikt bycia takim jak ojciec, zakaz posiadania potomstwa, stania się mężczyzną- dorośnięcia, bycia lepszym niż rodzice. Konflikt bycia skarconym, pouczanym, poniżanym, zniszczonym przez osobę płci przeciwnej.

Choroby jajników to najczęściej poważny konflikt straty: śmierć bliskich osób- często dzieci oraz zwierząt. Strata może dotyczyć bezpośrednio bliskich kobiety, a także straty jakiej doświadczyła jej matka czy też babka, a także osoby które były w szczególny sposób związane z rodziną.

Choroby piersi lewej u kobiety prawo ręcznej to konflikt gniazda, czyli tragedii związanej z kimś do kogo ma stosunek macierzyński. Może dotyczyć: młodszych i starszych dzieci, mieszkania, domu, pasji, firmy, dziadków, chorego członka rodziny(kobieta czuje się tu bezpośrednio odpowiedzialna).

Choroby prawej piersi u kobiety prawo ręcznej to konflikt gniazda rozszerzonego, tragedii związanej z osobą na której jej zależy, ale kobieta nie odgrywa wobec niej roli matki- rodzeństwo, partner, przyjaciel, krewny.

U kobiety leworęcznej występują te same konflikty odwrotnie przypisane do stron.

To co chroni przed chorobą to miłość do siebie: jestem wartościowa/wartościowy, ponoszę odpowiedzialność tylko za własne postepowanie, mam prawo być i żyć tak jak inni, a także relacje oparte na szacunku do rodziców.