Sylwia Matraszek – Radość Rozwoju – Psychoterapeuta, Psychoprofilaktyk

Sylwia Matraszek - psychoterapeuta

Jestem doświadczonym psychoterapeutą.

Zdobyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim, pracuję zgodnie ze standardami uznawanymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

W ramach prywatnej praktyki od ponad 20 lat prowadzę psychoterapię: indywidualną osób dorosłych, par, małżeństw oraz rodzin.

Pracuję w nurcie ericksonowskim i systemowo, korzystam także z metody ustawień systemowych, voice dialogue, wiedzy zawartej w totalnej biologii, hipnozy ericksonowskiej, terapi stanów ego oraz neuroafektywnego modelu relacyjnego (NARM).

Warsztat pracy psychoterapeutycznej wzbogacają:

  • szkolenia z zakresu pracy z depresją oraz lękiem Jeffrey K. Zeig (USA), a także zaburzeń psychosomatycznych Norma i Phil Barretta (USA),
  • dwuletnie szkolenie terapii ustawień systemowych prowadzone przez Heriberta Doring Meijera (Niemcy), zorganizowane prze Polski Instytut Ericksonowski,
  • dwuletnia szkoła terapii ustawień systemowych prowadzona przez Gerharda Walpera (Niemcy), zakończona certyfikatem, zorganizowana przez Taunus Institut Fur Systemaufstellungen / Bad Homburg,
  • cykl szkoleń z zakresu ustawień systemowych prowadzony przez J. Edwarda Lyncha(USA), zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
  • szkolenia metodą "Voice Dialogue" prowadzone przez Annę Winnicką, zorganizowane przez Ośrodek Psychoterapii i Rehabilitacji Psychicznej Aditus,
  • dwuletni kurs Neuroafektywny Model Relacyjny(NARM), zorganizowany przez Instytut Terapii Psychosomatycznej, zakończony certyfikatem prowadzony przez Michaela Mokrusa,
  • roczny kurs Dotyk w NARM zorganizowany przez Insttytut Terapii Psychosomatycznej, prowadzony przez Michaela Mokrusa,
  • cykl szkoleń z zakresu Totalnej Biologii prowadzonych przez Gilberta Renaud- kanadyjskiego trenera, zorganizowane przez Instytut Wiedzy Waleologicznej w Warszawie,
  • dwuletni kurs terapii Stanów Ego zorganizowany prze Polski Instytut Ericksonowski,
  • cykli szkoleń z zakresu Hipnozy Ericksonowskiej zorganizowanyj przez Polski Instytut Ericksonowski, prowadzony przez: Krzysztofa Klajsa, Katarzynę Szymańską, Lucynę Liptman.

Dbając o jakość wykonywanej pracy podnoszę umiejętności terapeutyczne uczestnicząc w warsztatach i konferencjach u uznanych polskich oraz zagranicznych specjalistów z dziedziny psychologii i psychoterapii, superwizuję także wykonywana pracę terapeutyczną.

Prowadzę warsztaty skierowane do par, rodziców oraz wszystkich osób pragnących zmian w swoim życiu.

Przyjmuję w gabinecie w centrum Warszawy oraz w Puławach

Radość Rozwoju – Sylwia Matraszek Gawor680

RADOŚĆ ROZWOJU

Zapoznaj się z moimi metodami pracy tutaj