Sylwia Matraszek Gawor - psychoterapeuta - Radość Rozwoju

PSYCHOTERAPIA

Warszawa i Puławy

Indywidualna - Par i Małżeństw - Rodzin - Warsztaty Ustawieniowe

Radość Rozwoju - Sylwia Matraszek Gawor - grafika

RADOŚĆ ROZWOJU

Sylwia Matraszek Gawor

Psychoterapeuta - Psychoprofilaktyk

Psychoterapia

Zapraszam do kontaktu osoby, które chcą:

 • nauczyć się radzić ze stresem dnia codziennego,
 • poprawić relacje z bliskimi osobami (małżonkiem, partnerem, dzieckiem, rodzicem),
 • poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych (w małżeństwie, w pracy),
 • żyć pełniej i radośniej,
 • znajdować dobre dla siebie rozwiązania w sytuacjach trudnych,
 • zyskać spokój i pewność siebie,
 • zrozumieć przyczyny zachowania własnego dziecka oraz nauczyć się z nim właściwie postępować,
 • jeść zdrowo i adekwatnie,
 • wprowadzić zmiany we własne życie,
 • poznawać siebie i rozwijać się,
 • mieć więcej satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej.

Warsztaty ustawieniowe

Spotkania prowadzone metodą ustawień systemowych.

Zapraszam do zapoznania się z tematyką oraz terminami najbliższych planowanych warsztatów.

Czym są warsztaty ustawieniowe Szczegółowy opis poszczególnych warsztatów

Najbliższe warsztaty (kliknij w wybrany dzień aby poznać temat)

Serdecznie zapraszam na warsztat ustawieniowy
„Wszystkie dzieci są dobre i ich rodzice też.”

Warsztat adresowany jest do rodziców dzieci które borykają się z: zaburzeniami zachowania(są niegrzeczne, wagarują, trudno im skupić uwagę na czynności którą wykonują), odmawiają chodzenia do szkoły, są przygnębione, mają zaburzenia odżywiania(anoreksja, ortoreksja, bulimia), eksperymentują z używkami, a także mają inne symptomy lub choroby.

Zapraszam również dorosłe dzieci które mają trudność z: nawiązaniem relacji z rodzicami, stworzeniem relacji partnerskiej, odejściem z domu rodzinnego(fizycznie i emocjonalnie), postawieniem rodzicom granicy, postawieniem granic partnerowi- zadbaniem o siebie.

Bert Hellinger pisze iż pierwszy porządek miłości między rodzicami a dziećmi polega na tym, że rodzice są tymi, którzy dają, a dzieci tymi, które biorą. Rodzice dają dzieciom to, co sami wcześniej dostali od swoich rodziców i co jako para przyjmują od siebie nawzajem. Dzieci w pierwszej kolejności przyjmują swoich rodziców jako swoich rodziców, w drugiej biorą wszystko to, co od nich dostają, co potem przekażą swoim dzieciom, kiedy same będą rodzicami.

Rzymska fontanna
Wznosi się strumień, a opadając,
Napełnia krągłą marmurową czarę,
Która w ukryciu przelewa się
Do drugiej czary:
Druga zaś, nazbyt już bogata,
Oddaje trzeciej swe zdroje,
I tak każda z nich bierze i daje jednocześnie,
I płynie, i trwa.
Conrad Ferdinand Meyer.


Zgłoszenia oraz kontakt pod nr telefonu 609 129 377 lub terapia@radoscrozwoju.pl
Regulamin warsztatów znajduje się z zakładce Warsztaty ustawienowe.
Serdecznie zapraszam na warsztat ustawieniowy
„Jak spełnia się miłość.”

Zgłoszenia oraz kontakt pod nr telefonu 609 129 377 lub terapia@radoscrozwoju.pl
Regulamin warsztatów znajduje się z zakładce Warsztaty ustawienowe.
Serdecznie zapraszam na warsztat ustawieniowy
„Jak spełnia się miłość.”

Zgłoszenia oraz kontakt pod nr telefonu 609 129 377 lub terapia@radoscrozwoju.pl
Regulamin warsztatów znajduje się z zakładce Warsztaty ustawienowe.
Serdecznie zapraszam na warsztat ustawieniowy
„Sukces w życiu osobistym i zawodowym.”

Bert Hellinger pisze iż pierwszym sukcesem w życiu każdego człowieka są narodziny, z tego doświadczenia wypływa siła do skutecznego działania w dalszym życiu.

Kolejny krok do sukcesu to przyjęcie matki jako źródła życia. To w jaki sposób odnosimy się do matki, w taki sposób odnosimy się do życia i do zawodu.

Zdarza się że dziecko po narodzinach nie może dotrzeć do swojej mamy gdyż:
- mama jest chora,
- dziecko jest chore i musi pozostać oddzielone od matki,
- dziecko zostaje oddane na pewien czas np. do babci,
- mama jest niedostępna emocjonalnie gdyż z różnych powodów nie mogła dotrzeć do własnej matki. Kiedy wreszcie możliwe staje się dotarcie do mamy dziecko ucieka od niej i odwraca się , aby nigdy więcej nie doświadczać bólu rozdzielenia.

W czasie warsztatu możliwe jest dotarcie do momentu przerwanego ruchu by pomimo licznych trudnych emocji wyruszyć na spotkanie z mamą. Kiedy idziemy na spotkanie z matką powoli wyruszamy na spotkanie z partnerem i wymarzona pracą. Ruch do matki rozpoczyna się w naszych sercach.

Zgłoszenia oraz kontakt pod nr telefonu 609 129 377 lub terapia@radoscrozwoju.pl
Regulamin warsztatów znajduje się z zakładce Warsztaty ustawienowe.
Serdecznie zapraszam na warsztat ustawieniowy
„Sukces w życiu osobistym i zawodowym.”

Bert Hellinger pisze iż pierwszym sukcesem w życiu każdego człowieka są narodziny, z tego doświadczenia wypływa siła do skutecznego działania w dalszym życiu.

Kolejny krok do sukcesu to przyjęcie matki jako źródła życia. To w jaki sposób odnosimy się do matki, w taki sposób odnosimy się do życia i do zawodu.

Zdarza się że dziecko po narodzinach nie może dotrzeć do swojej mamy gdyż:
- mama jest chora,
- dziecko jest chore i musi pozostać oddzielone od matki,
- dziecko zostaje oddane na pewien czas np. do babci,
- mama jest niedostępna emocjonalnie gdyż z różnych powodów nie mogła dotrzeć do własnej matki. Kiedy wreszcie możliwe staje się dotarcie do mamy dziecko ucieka od niej i odwraca się , aby nigdy więcej nie doświadczać bólu rozdzielenia.

W czasie warsztatu możliwe jest dotarcie do momentu przerwanego ruchu by pomimo licznych trudnych emocji wyruszyć na spotkanie z mamą. Kiedy idziemy na spotkanie z matką powoli wyruszamy na spotkanie z partnerem i wymarzona pracą. Ruch do matki rozpoczyna się w naszych sercach.

Zgłoszenia oraz kontakt pod nr telefonu 609 129 377 lub terapia@radoscrozwoju.pl
Regulamin warsztatów znajduje się z zakładce Warsztaty ustawienowe.
Radość Rozwoju - Sylwia Matraszek Gawor680

Czym jest psychoterapia

Psychoterapia to proces zamierzonego oddziaływania na osobę metodami psychologicznymi, którego celem jest:

 • Leczenie zaburzeń psychicznych, pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, rozwój osobowości.

 • Cele psychoterapii ukierunkowane są na zmianę zachowań oraz postaw, jak również na rozwój kompetencji emocjonalnych. Osoba zainteresowana psychoterapią określa problem, nad którym chce pracować – cel psychoterapii. Bierze odpowiedzialność za własne zaangażowanie w terapię. Terapeuta korzysta z celowych działań: pytań, zadań domowych, wzbudzania refleksji, w taki sposób wspiera i stymuluje osobę zainteresowaną w dążeniu do celu.

 • Czas trwania terapii jest uzależniony od celów i oczekiwań pacjenta oraz podejścia stosowanego przez terapeutę. Zwykle trwa od kilku do kilkudziesięciu sesji. Jedna sesja terapii trwa do 50 minut. Spotkania terapii indywidualnej odbywają się zwykle raz w tygodniu. Sesje terapii rodzinnej czy terapii par odbywają się zwykle raz na dwa tygodnie, uczestniczy w nich para lub rodzina.

Radość Rowoju

Zapraszam do kontaktu

Psychoterapia Sylwia Matraszek-Gawor