Sylwia Matraszek Gawor - psychoterapeuta - Radość Rozwoju

PSYCHOTERAPIA

Warszawa i Puławy

Indywidualna - Par i Małżeństw - Rodzin - Warsztaty Ustawieniowe

Radość Rozwoju - Sylwia Matraszek Gawor - grafika

RADOŚĆ ROZWOJU

Sylwia Matraszek Gawor

Psychoterapeuta - Psychoprofilaktyk

Psychoterapia

Zapraszam do kontaktu osoby, które chcą:

 • nauczyć się radzić ze stresem dnia codziennego,
 • poprawić relacje z bliskimi osobami (małżonkiem, partnerem, dzieckiem, rodzicem),
 • poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych (w małżeństwie, w pracy),
 • żyć pełniej i radośniej,
 • znajdować dobre dla siebie rozwiązania w sytuacjach trudnych,
 • zyskać spokój i pewność siebie,
 • zrozumieć przyczyny zachowania własnego dziecka oraz nauczyć się z nim właściwie postępować,
 • jeść zdrowo i adekwatnie,
 • wprowadzić zmiany we własne życie,
 • poznawać siebie i rozwijać się,
 • mieć więcej satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej.

Warsztaty ustawieniowe

Spotkania prowadzone metodą ustawień systemowych.

Zapraszam do zapoznania się z tematyką oraz terminami najbliższych planowanych warsztatów.

aaaa Czym są warsztaty ustawieniowe Szczegółowy opis poszczególnych warsztatów

Najbliższe warsztaty (kliknij w wybrany dzień aby poznać temat)

W drodze do sukcesu osobistego i zawodowego.
Ćwiczenia z wykorzystaniem techniki ustawień systemowych
Rozwiązania w problemach osobistych i zawodowych.
Sukces w życiu osobistym i zawodowym

Bert Hellinger pisze iż pierwszym sukcesem w życiu każdego człowieka są narodziny, z tego doświadczenia wypływa siła do skutecznego działania w dalszym życiu.

Kolejny krok do sukcesu to przyjęcie matki jako źródła życia. To w jaki sposób odnosimy się do matki, w taki sposób odnosimy się do życia i do zawodu.

Zdarza się że dziecko po narodzinach nie może dotrzeć do swojej mamy gdyż:
- mama jest chora,
- dziecko jest chore i musi pozostać oddzielone od matki,
- dziecko zostaje oddane na pewien czas np. do babci,
- mama jest niedostępna emocjonalnie gdyż z różnych powodów nie mogła dotrzeć do własnej matki. Kiedy wreszcie możliwe staje się dotarcie do mamy dziecko ucieka od niej i odwraca się , aby nigdy więcej nie doświadczać bólu rozdzielenia.

W czasie warsztatu możliwe jest dotarcie do momentu przerwanego ruchu by pomimo licznych trudnych emocji wyruszyć na spotkanie z mamą. Kiedy idziemy na spotkanie z matką powoli wyruszamy na spotkanie z partnerem i wymarzona pracą. Ruch do matki rozpoczyna się w naszych sercach.
Spotkania z ustawieniami systemowymi
prowadzone wraz z Agnieszką Kasprzycką - coachem, trenerem biznesu.


Spotkanie drugie - Hierarchia:
Korzyści płynące ze spotkania:
1. Dostarczenie wiedzy na temat:
· kto ma pierwszeństwo przed kim w rodzinie oraz w organizacji,
· kiedy dochodzi do zakłóceń w hierarchii rodziny i organizacji,
· jakie są skutki niewłaściwej hierarchii dla poszczególnych członków rodziny oraz pracowników organizacji,
· w jaki sposób przywrócić właściwa hierarchię w rodzinie oraz organizacji,
2. Możliwość doświadczania w ćwiczeniach wyżej opisanego porządku.
3. Wzrost świadomości własnego funkcjonowania w systemie rodzinnym oraz organizacji.
4. Możliwość pogłębiania pracy nad rozwojem osobistym i zawodowym na warsztatach ustawieniowych.
Wszyscy rodzice są dobrzy i ich dzieci też.
Radość Rozwoju - Sylwia Matraszek Gawor680

Czym jest psychoterapia

Psychoterapia to proces zamierzonego oddziaływania na osobę metodami psychologicznymi, którego celem jest:

 • Leczenie zaburzeń psychicznych, pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, rozwój osobowości.

 • Cele psychoterapii ukierunkowane są na zmianę zachowań oraz postaw, jak również na rozwój kompetencji emocjonalnych. Osoba zainteresowana psychoterapią określa problem, nad którym chce pracować – cel psychoterapii. Bierze odpowiedzialność za własne zaangażowanie w terapię. Terapeuta korzysta z celowych działań: pytań, zadań domowych, wzbudzania refleksji, w taki sposób wspiera i stymuluje osobę zainteresowaną w dążeniu do celu.

 • Czas trwania terapii jest uzależniony od celów i oczekiwań pacjenta oraz podejścia stosowanego przez terapeutę. Zwykle trwa od kilku do kilkudziesięciu sesji. Jedna sesja terapii trwa do 50 minut. Spotkania terapii indywidualnej odbywają się zwykle raz w tygodniu. Sesje terapii rodzinnej czy terapii par odbywają się zwykle raz na dwa tygodnie, uczestniczy w nich para lub rodzina.

Radość Rowoju

Zapraszam do kontaktu

Psychoterapia Sylwia Matraszek-Gawor